ASBEST SAFE SERTİFİKASI

Sahanın mevcut zorlayı koşulları nedeni ile tamamiyle asbestli malzemelerden arındırılamaması fakat bulundukları konum ve şartlar itibari ile açıkta bulunmayan (izoleli) asbestin havaya karışarak insan ve çevre sağlığını tehdit eder durumda ve asbest maruziyeti riskinin olmaması halinde ve Asbest Saha Denetçisi / Kontrolörü tarafından uygun görülmesi halinde düzenlenen belgedir. Bu belge asbestin hala sahada mevcut olduğunu ve fakat bulunduğu yer ve şartlar dahilinde rahatsız edilmemesi şartı ile o koşullarda insan sağlına zarar vermeyeceğini belirtir.