ASBEST MARUZİYETİ

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan “Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri” yönetmeliği 11nci maddesi gereğince; “asbestli çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonu, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değeri (ZAOD-TWA) 0,1 lif/cm³’ü geçmemelidir.” Bu değerin aşılması halinde o ortam çalışanlar için tehlike arz etmekte olup çalışanların asbest maruziyeti altında olduğu söylenebilir. Asbest maruziyeti altında bulunan çalışanların bir süre sonra akciğer kanserine yakalanmaları kaçınılmazdır.

Asbestin solunması nedeni ile ortalama olarak 5-10 sene içerisinde ortaya çıkmakta olan akciğer kanserinin tedavisi bulunmamaktadır.