Araştırma ve Envanter Hazırlanması

2006 yılından bu yana İzmir merkezli olarak Türkiye’de faaliyet göstermekte olan Solide; asbestli söküm çalışmalarında asbest araştırması, numune analizienvanter hazırlanması, danışmanlık, eğitim, sertifikasyon ve denetim hizmetleri vermektedir.

ASBEST Araştırması ve Envanter Hazırlanması
Solide, tesis, bina, gemi, malzeme ve montajlarda asbest araştırma ve envanter hazırlama işlerini yapmak üzere SC-540’a uygun olarak akredite edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Asbest envanteri hazırlandıktan sonra, müşteri tarafından talep edilmesi durumunda Solide çözüm ortağı ile birlikte asbest söküm ve asbestten arındırma görevlerine de iştirak edebilir.

Uzman (sertifikalı) bir kurum tarafından hazırlanmış bir envanter raporu olmaması durumunda yerel otorite tarafından asbestli ortamda çalışma izni verilmeyecektir.

Solide, asbest araştırma ve envanter hazırlama çalışmalarını Avrupa Birliği Standartları ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete yayınlanan yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirir.