ASBEST ARAŞTIRMA

Fiziksel sınırları olan bir sahada bulunması muhtemel asbest kaynaklarının çeşit, miktar, yer/konum ve durumlarının tespit edilmesi çalışmasıdır.