ASBEST SAHA DENETİÇİSİ

Asbest Envanter Raporunda yer alan asbest kaynaklarının, envanter raporunda belirtilen koruyucu önlemlerin alınarak belirtilen metodlarda söküm ve temizlik işlerinin yapılmasını sağlayan geçerli sertifikalı eğitimli uzman kişilerdir.