ASBEST ATIK YÖNETMELİĞİ

T.C. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye’de asbest kullanımı, imalatı ve ithalatının kanunen yasaklandığını belirten, asbestle çalışmaların hangi koşullarda ne şekilde yapılacağını tarif eden resmi belgedir.