ASBEST EĞİTİMİ VE SERTİFİKASYONU

Bütün eğitimler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 25 Ocak 2013 tarih ve 28593 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”  hükümlerine uygun olarak verilir.

Sertifikasyon
Bu sertifikaların geçerliliği düzenlendiği tarihten itibaren bir (1) yıldır.