ASBEST NUMUNE ANALİZ RAPORU

Asbest surveyi (araştırması) sırasında asbest ihtiva etmesinden süphelenilen malzemelerden alınan numunelerin akredite/sertifikalı (TS EN ISO/IEC 17025 gibi) laboratuvarlarda mikroskop analizi neticesinde elde edilen bulguların ve analiz neticelerinin yer aldığı rapordur.