ASBEST DANIŞMANLIK

Asbest saha araştırması (surveyi) aşamasından başlayarak, asbestli malzemelerden numune alınması, numunelerin analizi, analiz raporları, risk analiz ve değerlendirmeleri ve asbest envanter raporunun hazırlanması, asbest envanter raporunda belirtilen metod ve yöntemler ile asbestli sahanın, tesisin, tesisatın ya da mekanın asbestten arındırılması işlerinin gerçekleştirilmesi, sökülen asbestli malzemenin yetkili ve seritifikalı asbest imha merkezlerine sertifikalı uygun araçlar ile nakliyesi ve bu merkezlerde asbestli malzemenin bertarafı ve asbest temizliği yapılan mekan veya tesisat için son hava kontrollerinin yapılması neticesinde uygunluğu halinde “asbest maruziyeti yoktur” belgesinin düzenlenmesine kadar olan tüm aşamalarda danışmanlık yapmaya yetkili / sertifikalı personel tarafından sağlanan her türlü teknik destektir.