ASBEST ENVANTER RAPORU

Asbest Surveyi (araştırması) yapıldıktan sonra elde edilen bulgular ile surveyin yapıldığı saha/tesis için tespit edilen asbest çeşit, miktar, yer/konum ve durumları hakkında bilgi veren ve bunlar ile ilgili risk analiz ve değerlendirmeleri, numune analiz raporları, söküm için metodlar ve çalışma şeklinin belirlenmesi ve iş sağlığı güvenliği açısından alınması gereken önlemlerin de yer aldığı bir rapordur.