ASBEST SÖKÜM

Asbest Envanter Raporunda belirtilen asbest kaynaklarının raporda belirtilen İSG önlemleri alınmak sureti ile yine raporda belirtilen metodlar ile geçerli sertifikalı eğitimli uzman sökümcüler tarafından sökülüp/temizlenmesi işleridir.