ASBEST YÖNETMELİĞİ

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 29 Ağustos 2010 tarihinde ve 27687 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, 31 Aralık 2010 tarihi itibari ile Türkiye’de Asbest kullanımı yasaklanmıştır.

Solide, bir Hollanda firması olan SGS INTRON tarafından yetkilendirilmiş ve asbest envanteri hazırlamak üzere asbest araştırması (survey), saha denetimleri, eğitim, test ve laboratuvar analizleri yapmak üzere sertifikalandırılmış, Türkiye’de “asbest maruziyeti yoktur” belgesi düzenlemeye yetkili tek firmadır. Solide, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Parlamentosu direktifleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” gereklerine uygun olarak yürütmekte olduğu çalışmaları INTRON tarafından ilgili SCA standartlarına göre ve Türkiye’de faaliyet gösteriyor olması nedeni ile de Bakanlık tarafından denetlenmektedir.  Solide, INTRON tarafından temin edilmiş L-548 ve I-268 sertifikaları ile Avrupa çapında çalışmak üzere yetkilendirilmiş olup ayrıca TURKAK onaylı ISO 9001:2008, ISO 14001 ve OHSAS 18001 sertifikalarına sahiptir.