ASBEST FREE SERTİFİKASI

Asbest söküm ve temizlik işlerinin tamamlanmasını takiben son adım olarak Asbest Saha Denetçisi / Kontrolörü tarafından sahada gözle muayene yapılmak sureti ile son bir kontrol ve hava ölçümü yapılır. Hava ölçüm değerlerinin Asbest Yönetmeliğinde belirtilen değerlerin altında olması ve sahanın asbestten tamamiyle temizlendiğine emin olunması durumunda düzenlenen belgedir.