ASBEST İMHA MERKEZİ

Sökülen asbestli malzemelerin bertaraf için götürüldüğü asbestli malzeme bertaraf etme yetkisine / sertifikasına sahip yetkili bir kurumdur. Sökülen asbestli malzeme bertaraf merkezi tesislerine, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü Kurumu ve Çevre İl Müdürlüğünden lisanslı nakliyeciler vasıtası ile nakledilir. Asbest nakliye ve imha işlerinin tamamlanmasını takiben hazırlanan detaylı imha raporu asbest kaynağı sahibine temin edilir. İmha raporunda imha edilen asbest miktarı açıkca belirtilir.