ASBEST DENETİM

Asbest söküm ve arındırma işlerinin denetimi SC-530, SC-510, NEN2990, NEN2991, ISO/IEC 17020 standardları ya da bu standardların muadillerinin gereklerine uygun olarak yapılır.
 
Bu faaliyetler aşağıda verilmiştir:

  • Asbest söküm ve arındırma işlerinin SC-530 ve SC-510’da belirtildiği şekilde yapılmasının denetlenmesi,
  • İşin başlangıcında söküm firmasının yapması gereken işler ve kullanılacak  ekipmanların uygunluklarının denetimi,
  • Söküm esnasında asbest ile kirli alanın ve komşu çevrenin korunması için var olan prosedürlerin uygulanması,
  • İşin yapılması sırasında hava ölçümü yaparak yasal değerlerin aşılıp aşılmadığının denetlenmesi, aşıldı ise yasal değerler sağlanana kadar işe ara verilmesinin sağlanması,
  • Günlük faaliyet raporu tutulması ve değer sonuçlarının raporlanması,
  • Sahanın tamamiyle asbestten arındırılmasını takiben sahada gözle ve hava ölçümü yapmak sureti ile son kontrollerin yapılarak şartlar uygun ise “Asbest maruziyeti yoktur” belgesinin düzenlenmesi ve temini,
  • İş bitiminde bütün çalışmaların (günlük raporlar, hava ölçümleri, çalışanların sağlık raporları ve akciğer filmleri) dijital ve kağıt ortamında ilgili makamlar talep ettiği zaman temin edilmek üzere 40 sene süre ile muhafaza edilmesi.

Karantina uygulamasının başlatılması halinde günlük olarak ve karantina kaldırılmadan önce hava ölçümleri yapılır. Karantina içindeki havanın yasal değerlerin altında olduğu görüldüğü zaman karantina kaldırılır. Hava ölçüm / analiz aktiviteleri denetim aktivitesinin bir parçasıdır.  

Söküm ve arındırma işleri tamamlandıktan sonra toplanan asbest, sertifikalı araçlar ile asbestin bertaraf edileceği akredite / sertifikalı kurumlara gönderilir. Bertaraf işlemi tamamlandıktan sonra düzenlenecek belgelerin bir nushasının Müşteriye teslimi de Denetim aktiviteleri içerisinde yer alır.