Denetim ve Danışmanlık

 

Asbest söküm ve arındırma işlerinin denetimi SC-530, SC-510, NEN2990 ve NEN2991 doküman gereklerine uygun olarak yapılır. Bu faaliyetler özetle;

  • Söküm ve arındırma işlerinin SC-530 ve SC-510 da belirtildiği gibi yapılmasının denetlenmesi.
  • İşin başlangıcında söküm firmasının yapması gereken işler ve kullanılacak  ekipmanların denetimi.
  • Söküm esnasında asbest ile kirli alanın ve komşu çevrenin koruması için var olan prosedürlerin uygulanması,
  • İş bitiminde sahada göz muayenesi ve hava ölçümü yaparak yasal değerlerin aşılıp aşılmadığının denetlenmesi,
  • Günlük faaliyet raporu tutulması ve değer sonuçların raporlanması,
  • İş bitiminde bütün çalışmaların (günlük raporlar, hava ölçümleri, çalışanların sağlık raporları ve akciğer filmleri) dijital ve kağıt ortamında müşteriye 40 sene muhafaza edebilecek şekilde teslim edilmesi.